เรื่อง :: เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Transforming Teacher Education for the Next Generation

       

           สถาบันพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Transforming Teacher Education for the Next Generation และศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟินแลนด์และเอสโตเนีย
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายนภดล หอทอง โทรศัพท์ 081-8323868
 
 


: 06 ก.พ. 2561