เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ครั้งที่ 2

       

 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ครั้งที่ 2
"นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย ไทยแลนด์ 4.0"
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมเวียงอินทร์, จังหวัดเชียงราย
Deadline submission: 15 ตุลาคม 2561
https://hs.crru.ac.th/elderlycrru/index.aspx
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 26 มิ.ย. 2561