เรื่อง :: ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0

       

 
ขอเชิญองค์กรภาครัฐ เอกชนตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0” ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอัลมีรอช ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทมหานคร
*พบกับศาสตร์ ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันในยุคดิจิทัล
*สร้างสรรค์สาระโดยวิทยกรคุณภาพชั้นนำระดับชาติ
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
โทร.086-6299498,02-3202777ต่อ 1340
www.kbu.ac.th/facebook ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์
(รับจำนวนจำกัดภายใน 26 กรกฎาคม 2561)
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 17 ก.ค. 2561