เรื่อง :: มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (17th International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2019 - IEEE Conference)

       

 
         มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (17th International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2019 - IEEE Conference)
ในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 (ชั้น 19) มหาวิทยาลัยสยาม
ส่งบทความภายใน 30 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.ict-ke.org
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 16 พ.ค. 2562