เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคทางชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์จีโนมและวิวัฒนาการ (Bioinformatics for genomics and evolution)

       

 
         ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคทางชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์จีโนมและวิวัฒนาการ (Bioinformatics for genomics and evolution)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 16 พ.ค. 2562