เรื่อง :: เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

       

 
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.cpru.ac.th/web/conference/
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 31 ม.ค. 2562