เรื่อง :: เชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

       

 
         เชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ จัดโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อพัฒนาสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยสามารถส่งแบบฟอร์มเสนอนวัตกรรมหรือโครงการ ภายในวันที่ 30มิถุนายน 2562 ประกาศผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะประกาศให้ทราบทางอีเมล์ที่ผู้เสนอขอทุน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 14 พ.ค. 2562