เรื่อง :: สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

       

 
         สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16
ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมพระเพทราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seed.or.th/
สอบถามโทร.08-4938-2003
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 16 พ.ค. 2562