เรื่อง :: ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15

       

 
        
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15
15th Mahasarakham University Research Conference (MRC#15)
วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562
ณ โรงแรมตักศิลา, จังหวัดมหาสารคาม
Deadline submission: 24 พฤษภาคม 2562 [ขยายเวลา]
http://research.msu.ac.th/mrc15/
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 17 พ.ค. 2562