เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 2

       

 
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


: 16 พ.ย. 2561