เรื่อง :: ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ระบบบริการจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2562"

       

 
          ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ระบบบริการจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2562"
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nrms.go.th
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


: 16 พ.ย. 2561