เรื่อง :: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ LIMAC ครั้งที่ 5

       การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ LIMAC ครั้งที่ 5
จัดโดยคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
The 5th LIMEC Academic International Conference
หัวข้อ: "Digital Technology in Logistics for New Normal"
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565
ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ อาคารเอกาทศรถ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก
Deadline submission: 28 กรกฎาคม 2565 // ส่งผลงานทาง E-mail: ldsc@nu.ac.th
ลงทะเบียน: Scan QR Code ในรูป
Facebook: https://www.facebook.com/KVAC2022/
=========================
ติดต่อสอบถาม:
นางสาวสุนิษา แสนศรี ผู้ประสานงานโครงการ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 087-568-8758
E-mail: sunisasan@nu.ac.th


: 22 ก.ค. 2565