เรื่อง :: สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน"

       

 
         สถาบันคลังสมองของชาติ งานสัมมนา “เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน” (University innovation pathway to sustainability)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 14 มิ.ย. 2562