เรื่อง :: โครงการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

       โครงการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 18
The 18th Joint International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and National Conference on Business Administration (18th# ACTIS & NCOBA 2022)
วันที่ 13 กันยายน 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, กรุงเทพมหานคร
Deadline submission: 24 สิงหาคม 2565
Website: https://sci.chandra.ac.th/actis2022/index.php

หัวข้อในการประชุม:
ขอบเขตหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (Related topics)
ACTIS - Conference Tracks:

1. Information Technology;
1.1 Artificial Intelligence and Machine Learning
1.2 Internet Technologies and Applications
1.3 Data/Network Security
1.4 Storage Systems and Techniques
1.5 Data Retrieval & Data Mining 1.6 System Modeling and Simulations

2. Commerce Technology;
2.1 e-Business Applications and Software
2.2 Managing Innovation & Marketing on the Web
2.3 Web Advertising and Web Publishing
2.4 Business & Consumer Oriented E-Commerce
2.5 Business Technology

3. Software Engineering;
3.1 Software Process, Design and Architecture
3.2 Software Configuration Management
3.3 Software Evolution
3.4 Software Component and Prototyping

4. Computer Systems;
4.1 Computer Systems and Applications
4.2 Distributed & Grid Computing
4.3 Computer Graphics & HCI
4.4 Computer Networks; Protocols & QOS
4.5 Network Management

5. Computer Education & Training

6. Computer Hardware and Peripheral

7. Digital Media & Technology
NCOBA - Conference Tracks:

1. International Business Administration;
1.1 Principle of International Business
1.2 International Business Management
1.3 Business Development
1.4 Innovation and Technology Management

2. Marketing Management;
2.1 Principle of Business Management
2.2 Marketing Environment Analysis
2.3 Marketing Strategy

3. Finance;
3.1 Banking and Finance
3.2 Corporate Finance and Governance
3.3 International Finance

4. Economics;
4.1 Economic Development
4.2 Economic Methodology
4.3 Labour Economics
4.4 International Economics

ติดต่อสอบถาม:
ผศ.นิยม สุทธหลวง
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-420-1864
E-mail: lomsak_1999@hotmail.com
ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-382-6529
E-mail: phairoj.s@chandra.ac.th
Line ID: psamutrak
กรณีมีความต้องการติดต่อทีมประสานงานทาง E-mail: science.cru.actis@gmail.com หรือ E-mail: cru.actis@chandra.ac.th


: 22 ส.ค. 2565