เรื่อง :: โรงเรียนอนุบาลราชบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง

       

     
     
  รับสมัครครูอัตราจ้าง ที่รร.อนุบาลราชบุรี สมัครตั้งแต่ 23 มี.ค.58-23 เม.ย 58
มีสาขาวิชาเอก อย่างละ 1 ตำแหน่ง
 
  1.วิทยาศาสตร์
2.สาธารณะสุข
3.ศิลปะ
4.นาฎศิลป์
5.สังคมศึกษา
6.พละ
7.ภาษาไทย
8.อังกฤษ
 
  เงินเดือน 12,000
เบอร์โทร. 032337240
เน้นต้องมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพค่ะและต้องตรงเอกที่ประกาศรับค่ะ
 
     

: 24 มี.ค. 2558