เรื่อง :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น)

       

ประกาศรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

(เปิดรับสมัครผ่านเว็บไชต์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559  - 30 กันยายน 2559)

 

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2559 หลักสูตรนอกเวลา (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

1. บันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (บันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 59 – 30 ก.ย. 59)

2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

3. ฟอร์มใบโอนเงินค่าสมัคร (ส่งหลักฐานการชำระเงินภายในวันที่ 30 ก.ย 59)


: 25 ส.ค. 2559