เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 3

       

         คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 3 จำนวน 35 คน ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 (จนกว่าจะเต็ม)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ นางสาวธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย


: 31 ต.ค. 2559