เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies

       

        มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2017 AEDCEE) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดส่งบทความทางระบบออนไลน์ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ http://mis.sci.tsu.ac.th/2017aedcee/ e-mail: aedcee2017@gmail.com


: 08 พ.ย. 2559