เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9

       

         คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – วันที่ 1 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ssr.sc.chula.ac.th/


: 31 ต.ค. 2559