เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

       

          สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(อยู่ในกลุ่มที่1) ซึ่งมี
กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ผู้สนใจสามารถส่งบทความที่ http://center.bkkthon.ac.th/journal/
หรือ e-mail Journal.btu@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองบรรณาธิการวารสาร สำนักวิจัย
โทร 02-8006800-5 ต่อ 1403


: 15 พ.ย. 2559