เรื่อง :: ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)”

       

         ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)”
ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ และ : http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2079
 


: 20 ธ.ค. 2559