เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์งานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

       

          ด้วยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ : บริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 และสัมมนาวิชาการ เรื่อง ““การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (Work – Integrated Learning)” ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ โรงเเรมบางเเสรเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-10-2052, 084-141-4474 หรือ http://www.edu.buu.ac.th/dearbuu/
 


: 22 ธ.ค. 2559