เรื่อง :: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

       

 
        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายประชาชื่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง"Health and Wellness : สุขภาพแลพความสุขสบาย" ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) ชั้น 6 ตึกอาคารสำนักอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานและส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สมารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dpu.ac.th/conference
 


: 09 ม.ค. 2560