เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมนานาชาติ The 6th International Conference on Marketing and Retailing 2017 (6th INCOMaR 2017)

       

         การประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference on Marketing and Retailing 2017 (6th INCOMaR 2017) หัวข้อเรื่อง "Mobile.Engagement.Loyalty.Data (M.E.L.D): CrossCultural Perspective" วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โบ๊ตลากูน รีสอร์ท, จังหวัดภูเก็ต Deadline submission: 15 กรกฎาคม 2560 [ขยายเวลา] http://incomar2017.fmclique.net/

 
 


: 08 ก.ย. 2560