เรื่อง :: เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017

       

         ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 6th ICIST 2017 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสามารถส่งผลงานวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 หากมีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ijat-aatsea.com

 
 


: 08 ก.ย. 2560