เรื่อง :: มหาวิทยาลัยรังสิตขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF CURRENT SCIENCE AND TECHNOLOGY (JCST)

       

         มหาวิทยาลัยรังสิตขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF CURRENT SCIENCE AND TECHNOLOGY (JCST) Volume 7, Number 1 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rjas.rsu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2791-5690 หรือ e-mail:rjasrri2011@rsu.ac.th

 
 


: 11 ก.ย. 2560