เรื่อง :: สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560

       

        ด้วย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 ทั้งกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
       
 


: 13 ก.ย. 2560