เรื่อง :: ม.ธรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 3

       

        ม.ธรรมศาสตร์แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 ธันวาคม 2560 (หรือจนกว่าจะเต็ม) สอบถามได้ที่ โทร 02-613-2336
       
 


: 14 ก.ย. 2560