ข่าวประชุม สัมมนา วิชาการ


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ 09 มี.ค. 2560 345
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 09 มี.ค. 2560 310
รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 12 06 มี.ค. 2560 291
ขอเชิญร่วมงาน "อัตลักษณาภาษีศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทยประจำปี พ.ศ.2560" 06 มี.ค. 2560 309
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนองานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 06 มี.ค. 2560 285
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงานเวทีนำเสนอโครงงานฐานวิจัยระดับประเทศ(โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา) ประจำปี 2560 06 มี.ค. 2560 322
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 06 มี.ค. 2560 308
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2560 27 ก.พ. 2560 276
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 27 ก.พ. 2560 470
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) 27 ก.พ. 2560 290
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์ ครั้งที่ 4 27 ก.พ. 2560 329
ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 27 ก.พ. 2560 306
"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3: การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0" 27 ก.พ. 2560 288
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 27 ก.พ. 2560 279
เชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0" 27 ก.พ. 2560 315
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนและเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั่น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560 27 ก.พ. 2560 284
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "วิธีไทยกับการใช้เวลาว่าง" 27 ก.พ. 2560 283
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 27 ก.พ. 2560 328
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 "ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0" 27 ก.พ. 2560 301
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครังที่ 4 06 ก.พ. 2560 343


พบข้อมูลจำนวน 440 รายการ : 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>