ข่าวประชุม สัมมนา วิชาการ


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความคิดเดินทางกับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0 03 ก.ค. 2560 304
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AsTEN Conference 04 เม.ย. 2560 329
ขอเชิญส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS2017 04 เม.ย. 2560 327
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศปีที่ 2560 04 เม.ย. 2560 334
ขอขยายเวลาในการส่งบทคัดย่อแบบขยายและบทความฉบับสมบูรณ์ของงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16 04 เม.ย. 2560 322
ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ Ent ครั้งที่ 4 29 มี.ค. 2560 338
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 (3rd I-TECG CON) 28 มี.ค. 2560 320
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญเข้าร่วมการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 28 มี.ค. 2560 298
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Interrogating Professional Development in ELT: Challenges and Opportunities for the Teacher 27 มี.ค. 2560 331
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 9 27 มี.ค. 2560 312
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ iSTEM - Ed 2017 27 มี.ค. 2560 312
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งมั่นเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว 27 มี.ค. 2560 274
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะครุศาสตร์ 2560 : นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้" 27 มี.ค. 2560 272
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 27 มี.ค. 2560 293
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 13 International Conference on Ecomaterials (ICEM13) 27 มี.ค. 2560 280
ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิพม์ลงวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชม มทร.พระนคร 13 มี.ค. 2560 284
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 38 13 มี.ค. 2560 358
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการปรุชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 13 มี.ค. 2560 295
ขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 13 มี.ค. 2560 285
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฎิบัติ” 13 มี.ค. 2560 285


พบข้อมูลจำนวน 440 รายการ : 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>