ดาวน์โหลดเอกสารแผนบริหารจัดการคณะฯ


ชื่อเอกสาร เวลา อ่าน
แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 22 พ.ค. 2561 146
แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 10 พ.ค. 2561 156
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 09 ธ.ค. 2559 238
แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 09 ธ.ค. 2559 176
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) 28 ก.ค. 2559 294
แผนการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 ก.ค. 2559 212
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 28 ธ.ค. 2558 236
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 28 ธ.ค. 2558 213
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 14 ส.ค. 2558 243
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี 07 เม.ย. 2558 342
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 07 เม.ย. 2558 243
แผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2558 07 เม.ย. 2558 244
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 07 เม.ย. 2558 252
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 07 เม.ย. 2558 210
แผนยุทธศาสตร์ปีระยะ5ปี 2554-2558 07 เม.ย. 2558 181
แผนพัฒนาคณะ 5 ปี‏ (2554-2558) 07 เม.ย. 2558 201


พบข้อมูลจำนวน 36 รายการ : 2 หน้า : << Back [ 1 ] 2