ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ประกาศรับสมัคร นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2558 29 ก.ย. 2558 235
รับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 22 ก.ย. 2558 276
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) 14 ก.ย. 2558 238
รับสมัครโครงการหมู่บ้านและโรงเรียนรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข 10 ก.ย. 2558 384
รับสมัครนักศึกษาขอรับ ทุนคณะกรรมการส่งเสริมนักกิจกการมหาวิทยาลัย 04 ก.ย. 2558 321
ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 04 ก.ย. 2558 295
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 ผู้กู้ กยศ. รับแบบยืนยันยอดเงินค่าเล่าเรียนที่กองพัฒนานักศึกษา 24 ส.ค. 2558 288
กำหนดการดำเนินโครงการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาชีพครู 24 ส.ค. 2558 267
คลินิกเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 13 ส.ค. 2558 382
กำหนดการโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 07 ส.ค. 2558 285
แบบฟอร์มระเบียนนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558 03 ส.ค. 2558 259
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.และกรอ.) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ 22 พ.ค. 2558 297
กำหนดการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 56) 30 เม.ย. 2558 272
ทุนวิจัยเซเรบอสอวอรืด ครั้งที่ 15 14 มี.ค. 2558 363
ไต้หวัน ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 14 มี.ค. 2558 361
เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง” 14 มี.ค. 2558 521
เชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมสมอง เรื่อง “กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ” 14 มี.ค. 2558 427
เชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียน 14 มี.ค. 2558 310
เชิญเข้าร่วมอบรมบุคลากรสู่มืออาชีพ จำนวน 30 หลักสูตร 14 มี.ค. 2558 552
โครงการยุวทูต ป.ป.ช. ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งในและต่างประเทศ 14 มี.ค. 2558 312


พบข้อมูลจำนวน 1102 รายการ : 56 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] 47 [ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>