ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
แบบฟอร์มรายงายผลการดำเนินงานการประเมินตัวเอง และแบบติดตามงานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 12 เม.ย. 2559 297
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 11 เม.ย. 2559 343
กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่นักศึกษา 07 เม.ย. 2559 685
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 05 เม.ย. 2559 323
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 05 เม.ย. 2559 289
ขอเชิญประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน 30 มี.ค. 2559 272
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสรรหาเด็กและเยาวชน 30 มี.ค. 2559 264
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการประชุมทำความเข้าใจในการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 18 มี.ค. 2559 268
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยให้แก่นักศึกษา 15 มี.ค. 2559 332
สี่นักวิทยาศาสตร์แห่งศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (CSA) ผ่านการทดสอบความชำนาญกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 11 มี.ค. 2559 531
รับสมัครนายกองค์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559 10 มี.ค. 2559 284
รับสมัครกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย จากผู้แทนสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 08 มี.ค. 2559 274
โครงการสัมมนา หัวข้อ "Young Love รักเป็นปลอดภัย" 08 มี.ค. 2559 267
กำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การนึกศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 08 มี.ค. 2559 224
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับชีวิต 08 มี.ค. 2559 234
ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม Autodesk Revit Structure 2016 ฟรี 26 ก.พ. 2559 997
ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม Autodesk Revit Structure 2016 ฟรี 26 ก.พ. 2559 315
ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม Autodesk Revit Structure 2016 ฟรี 26 ก.พ. 2559 251
สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 12 ก.พ. 2559 287
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวาสารครุศาสตร์เมืองช้าง 11 ก.พ. 2559 437


พบข้อมูลจำนวน 1135 รายการ : 57 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] 47 [ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] Next>>