ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวเรื่อง เวลาที่ลงข่าว อ่าน
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557) 04 ก.ค. 2557 310
ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 02 ก.ค. 2557 312
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 02 ก.ค. 2557 299
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจุลชีววิทยา 01 ก.ค. 2557 354
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25596 - 2557 18 มิ.ย. 2557 287
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เพิ่มเติม 17 มิ.ย. 2557 249
นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดราชบุรี ณ.โรงยิมเนเซี่ยม จ.ราชบุรี 05 มิ.ย. 2557 260
ประกาศเรื่องการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเพิ่มเติม 10 มี.ค. 2557 283
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจากฝ่ายสร้างสนนค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา 10 มี.ค. 2557 253
รายละเอียดการสมัครงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 07 มี.ค. 2557 410
บริษัท ไพรมัส จำกัด รับสมัครงานด่วน 2 ตำแหน่ง 03 มี.ค. 2557 522
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 2 25 ก.พ. 2557 314
ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 25 ก.พ. 2557 271
ด่วนมาก ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับ ป.โท/เอก ในและต่างประเทศ 19 ก.พ. 2557 338
รับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2557 10 ก.พ. 2557 7635
บริษัทเออาร์ไอที เรียนเชิญนักศึกษาปี 3 และ ปี 4 สอบวัดมาตราฐานด้านไอที 10 ก.พ. 2557 342
รับสมัครคัดเลือกตัวแทนคณะ เพื่อรับทุนการศึกษา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 13 ธ.ค. 2556 282
กำหนดการโครงการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานนักเรียน วันที่ 21 – 22 มกราคม 2557 12 ธ.ค. 2556 257
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๒ 26 พ.ย. 2556 428
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจิตอาสาของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 25 พ.ย. 2556 367


พบข้อมูลจำนวน 1102 รายการ : 56 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] 49 [ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>